Funkcionalnosti Tendee

Priprava razpisov

Tendee je zasnovan tako, da lahko pripravljalec razpisa celotno papirno dokumentacijo prenese oziroma preoblikuje v elektronsko obliko, ne da bi se zaradi tega kakorkoli odmaknil od klasičnega upravnega postopka.

 

Administrator se pri oblikovanju elektronske razpisne dokumentacije, oziroma posameznih obrazcev, opira na vnaprej pripravljene gradnike, oziroma predloge, paleto različnih, vnaprej pripravljenih vnosnih polj, ki so vlagateljem potem na voljo pri izpolnjevanju obrazcev in posredovanju zahtevanih podatkov, ter oddaji prijav.

 

Predloge so zasnovane tako, da se na podlagi vnešenih podatkov samodejno izdela celotna vsebina razpisnega dokumenta. Hkrati Tendee s svojo shemo omogoča dober pregled nad prispelimi vlogami, preverjanje in njihovo vrednotenje.

 

Spodaj so prikazana najpogosteje uporabljena polja, v ozadju so še mnoge funkcije in omejitve, ki jih je mogoče implementirati v razpis.

 

 

Oddajanje vlog

Brez celuloze v Tendee elektronskih razpisih sicer ne gre, vendar za oddajo vloge ni več potreben sveženj papirja, pač pa povzetek na nekaj straneh.

 

Vse ostalo hrani sistem. Polni se preko vmesnika za uporabnike, oziroma niza obrazcev in vnosnih polj (tudi priloge), ki v celoti posnemajo papirnato verzijo razpisa. 

 

Sistem je povezan na uradne baze podatkov AJPES, DuRS, Banko Slovenije, ki se ob vnosu davčne številke samodejno prenesejo v vlogo, kar zagotavlja pristnost in ažurnost uradnih podatkov, ter drastično omejuje morebitne napake. Vsi ti podatki so sestavni del dokumentov, kot so kontrolni obrazec vloge, sklepi, pogodbe, zahtevki.

 

Uporabniki lahko tekoče spremljajo status vloge in potek razpisa. 

 

Ocenjevanje vlog

Vrednotenje vlog je večtirno, hitrejše od klasičnega procesa in bolj natančno. Tendee omogoča hiter odziv na vprašanja, predloge, popravke med potekom razpisa.

 

Na ta način skrajšuje čas razpisnega postopka in razbremenjuje zaposlene.

Naše ostale aplikacije