Reference in izkušnje

Mestna občina Ljubljana

Pet zaposlenih je 446 vlog s 4637 programi rešilo v 48 delovnih dneh. Postopek je vseboval odpiranje vlog, pregled, pozive za dopolnitev, vnos dopolnitev, vrednotenje, formiranje sklepov, ter pripravo in podpis pogodb. Od oddaje zahtevka do prvega nakazila je minilo 9 dni.

 

Shranjevanje in dostopnost podatkov 24 ur na dan za tekoče in pretekle razpise kadarkoli in kjerkoli (pogoj dostop do spleta).

 

Mestna občina Kranj

Štiri področja

MOK je v prvem letu prehoda na elektronski razpis Tendee (2013) samo na športnem področju prejela 839 zahtevkov za sofinanciranje programov, na področju kulture pa 150. Elektronski razpis je sicer izvedla tudi na področju sociale in mladine.

 

Znižanje stroškov

Na MOK ocenjujejo, da bodo količino porabljenega papirja zmanjšali za vsaj 60 odstotkov. Najzahtevnejša razpisna dokumentacija na področju kulture je denimo obsegala 37 listov. Po novem se podatki neposredno preko spleta vnašajo v sistem. Podobno velja tudi za vlagatelje. Namesto fasciklov morajo po novem natisniti le dva kontrolna obrazca.

 

Več časa za nadzor

Marko Trebec, višji svetovalec, je na področju športa v preteklosti za eno vlogo potreboval en dan, zaradi česar se je razpisni cikel vlekel tudi pet mesecev. Ocenjuje, da bi ga bilo moč s sistemom Tendee skrajšati za vsaj 40 odstotkov in da bo imel na ta račun več časa za nadzor.

 

Nič več dopolnjevanja

Ne zapravljamo več časa za prepisovanje podatkov. S tem pridobimo vsaj teden dni," ugotavlja Petra Polak, višja svetovalka, odgovorna za razpise na področju kulture. Med bistvenimi prednostmi prehoda na Tendee poudarja varovalke pred pomankljivimi vlogami. "Letos mi ni bilo potrebno dopolnjevati niti ene. Sistem vlagatelja ne pusti naprej, dokler ne vključi vseh zahtevanih podatkov," pojasnjuje in dodaja, da to velja tudi za vloge, ki finančno presegajo zgornjo mejo predvidenih sredstev.

 

Boljši pregled

Na MOK ugotavljajo, da imajo nad vlogami precej boljši pregled. V bodoče bo na račun orodja Tendee tudi dostop do arhiva vlog hiter in enostaven.

 

 

Občina Logatec

Občina Logatec uporablja aplikacijo Tendee na sedmih področjih

  • Šport,
  • Kultura,
  • Kulturna dediščina,
  • Humanitarne dejavnosti,
  • Mladina,
  • Starejši,
  • Turistični projekti.

 

Mag. Nevenka Malavašič - vodja Oddelka za družbene dejavnosti

"Naša občina je pred tremi leti prvič izpeljala javni razpis na področju športa. Lani smo prvič izvedli še razpise na področju kulture, kulturne dediščine, turizma, humanitarnih dejavnosti, področja za starejše in mladih.
V začetku je bilo veliko vprašanj, veliko slabe, pa tudi dobre volje. S skupnimi močmi smo tako prijavitelji kot mi uradniki preskočili v novo digitalno obdobje."

 

 

NK Triglav Kranj

"Izkušnje so pozitivne." Gorazd Kužnik, sekretar kluba, odgovoren za finančno poslovanje, administracijo, trženje.

 

"Prvo leto je bilo zavoljo velikega števila zahtevanih podatkov in kratkega roka naporno, vendar ko se poglobiš, je sistem v redu. Veliko vnosov v prihodnosti ne bo več potrebnih."

 

"Upoštevali so nekatere naše predloge."

 

"Znebili smo se papirja. Lažje odpravljamo napake in pomanjkljivosti. Sistem te sploh ne spusti naprej, če ključni obrazci niso izpolnjeni, oziroma zahtevani podatki manjkajo."

 

Rastislav Rastko Tepina

Otročje lahko

 

"Z elektronsko vlogo sta se pozabavala moja otroka," pravi kranjski lajnar Rastislav Rastko Tepina. Je potemtakem uporaba orodja Tendee otročje lahka? "Morda se res zdi tako," se posmeji, v isti sapi pa ocenjuje, da je izpolnjevanje vlog lažje.

Naše ostale aplikacije