Tendee - elektronski razpisi

Tendee je orodje za izvedbo javnih razpisov v elektronski obliki. Namenjeno je tako vlagateljem, kot razpisovalcem. Občutno omeji papirologijo, zmanjšuje stroške, porabljeni čas, poveča preglednost ter izboljša nadzor.

 

Psihoanaliza orodja

 • Elektronski razpisi vpeljujejo celotni razpisni proces (cikel) od objave, preko vrednotenja in izdelave sklepov in pogodb, do zahtevkov in izplačil v elektronski obliki.
 • Zmanjšuje količino potrebnega papirnega oddajanja vlog na najmanjši možni obseg, ki je še v skladu z zakonom.
 • Vsi podatki so ves čas od samega nastanka v elektronski obliki in ni potrebnega ponovnega vnašanja.

 

Trenutna situacija

 • Velike in večje organizacije morajo uporabljati večje število različnih orodij za zajem on obdelavo podatkov.
 • Zaradi velike količine podatkov in ročne obdelave trpi tako transparentnost postopka, kot tudi hitrost obdelave in kasnejših poročil.
 • Dostop do starih podatkov je zaradi obsega dolgotrajen in v nekaterih primerih celo nemogoč.

 

Prednost elektronske rešitve

 • Ročna obdelava je lahko dogotrajna, nepregledna in netransparentna zaradi obilice papirne dokumentacije.
 • Elektronska rešitev zamenjuje papirno izvedbo procesov in s tem zmanjšuje tako materialne stroške, kot tudi potreben čas.
 • Z elektronsko rešitvijo imate možnost določene procese avtomatizirati in s tem zmanjšati možnosti izjem in napačnih korakov.

 

Poslovne prednosti

 • Zmanjšanje časa razpisnega postopka
 • Hitro in natančno vrednotenje, ki omogoča kar najhitrejšo zavrnitev oz. dopolnitev podatkov
 • Hitrejši odziv na vprašanja med tekom razpisa
 • Zmanjšanje potrebega dela pri zajemu podatkov
 • Zmanjšanje stroškov na obeh straneh, tako na strani vlagatelja kot razpisodajalca zaradi brezpapirne izvedbe razpisa
 • Izboljšanje sledljivosti in transparentnosti
 • Izboljšanje poslovne informacije

 

Povečanje učinkovitosti

 • Skrajšanje razpisnega cikla
 • Avtomatiziranje zahtevnih nalog
 • Aktualnost podatkov
 • Hiter odziv
 • Spletni dostop
 • Izboljšanje komunkacije
 • Vstop na eni točki
 • Dostop do rezultatov in analitičnih poročil

 

Zmanjšanje stroškov

 • Več sredstev lahko namenite programom
 • Zmanjšanje obremenitve zaposlenih
 • Zmanjšanje stročkov pri zajemu podatkov
 • Vsi podatki so že ob vnosu v elektronski obliki
 • Zmanjšanje materialnih stroškov
 • Zmanjšanje stroškov pri pridobivanju analiz podatkov
 • Zmanjšanje oz. odprava ročnega vnosa podatkov
 • Zmanjšanje zahtevne administracije, arhiviranja in s tem doseganje večje natančnosti

 

Zvišanje kvalitete 

 • Uporabniki lahko spremljajo potek razpisa
 • Hitrejše in enotno ustvarjanje potrebnih dokumentov
 • Integrirani podatki o vlagateljih in programih
 • Podrobnosti o poteku izvajanja programov
 • Aktualni podatki v realnem času
 • Zgodovina obdelave podatkov
 • Podatki se zbirajo na enem mestu z možnostjo kasnejšega vpogleda
 • Ključna prednost pred ostalimi

 

Zakaj torej elektronski razpisi

 • Ker je to logičen korak iz klasičnih preglednic.
 • Poenostavljen postopek oddaje in prejema vlog.
 • Ni več prepisovanja podatkov, ker so vsi podatki že v elektronski obliki.
 • Večtirno in hitrejše vrednotenje.
 • Pohitritev celotnega postopka.
 • Sledljivost
 • Preglednost
 • Transparentnost
 • Hiter dostop do aktialnih in arhiviranih podatkov

 

Naše ostale aplikacije