Pogosto zastavljena vprašanja

1. Ali je licenca za občino, za eno področje?


Gola licenca vključuje eno področje, ker bi bila brez vsaj enega področja aplikacija samo gol skelet.

 

2. Ali licenca pokriva več (vrst) razpisov znotraj enega področja?


Licenca pokriva vse razpise področja. Sistem je prirejen za razpise na javna sredstva in ne javna naročila.
Posopek javnih naročil je namreč bistveno bolj kompleksen, kar se tiče šifriranja podatkov, kjer je potrebno preprečiti kakršen koli vpogled v podatke pred odpiranjem vlog.
Gre za to, da skrbniki v našem primeru lahko pomagajo pri izpolnjevanju obrazcev posameznim društvom, ki imajo težave.

 

3. Koliko je pričakovani povprečni letni strošek enega področja zaradi dodatnih storitev?


Pričakovani letni strošek na področje je lahko le ocena glede na obseg del, ki je potreben za vzpostavitev obrazcev, dokumentov in agilnost skrbnikov, kjer stremimo k temu, da skrbniki opravljajo čim vec opravil (vsebinska vprašanja, pomoč uporabnikom) in se na nas obračajo le v primerih, ko je to potrebno.

Primer: Razpis ima 5 obrazcev, od katerih so trije obvezni (prijavni, izjave, dokazila), eden je opcijski in eden projektni, ki se vrednoti.
V primeru objektivnega vrednotenja je v obrazce programov oz. projektov potrebno vgraditi tudi formule za izračun točk na podlagi pravilnika.
Ocena obsega del je v tem primeru okrog 100 ur, kar znese 3300,00 EUR + DDV. V primeru podobnih razpisov je ta obseg mogoče bistveno zmanjšati, predvsem pri vzpostavitvi podobnega razpisa naslednje leto.

 

4. Ali je začetno izobraževanje za uporabo aplikacije vključeno v ceno?


Začetno izobraževanje v obsegu 4 ur je že vključeno v ceno. Gre za kompleksno problematiko, kjer je potreben določen premik v razmišljanju, kar včasih pomeni tudi večkratno oz. postopno izobraževanje (razpis prehaja med stanji, kjer vsako stanje zahteva različna opravila in je nemogoče zajeti vsa stanja naenkrat). Po naših izkušnjah skrbniki šele z drugim oz. tretjim razpisom točno vedo, kaj sledi posameznim korakom.

 

5. Kakšen je letni strošek uporabe Tendee, npr. na primeru MOK?


Letni strošek uporabe Tendee na primeru MOK je sedaj, ko so razpisi ze utečeni, v velikostnem razredu 10000,00 EUR + DDV.
Pokrivamo 4 področja (šport, kulturo, mladino in socialo).

 

6. Katere funkcionalnosti omogoča aplikacija?

 

Funkcionalnosti aplikacije poskušajo čim bolj posnemati papirno izvedbo, ki je vsem poznana in s tem približana tudi uporabnikom (vlagateljem).

 

Tendee omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • Registracija z uporabo davčne stevike in zajem podatkov pravnih oseb iz javnih baz podatkov
 • Vzpostavitev razpisa
 • Zajem podatkov
 • Ocenjevanje ustreznosti vlog
 • Dopolnjevanje vlog
 • Vrednotenje programov
 • Objektivno vrednotenje s samodejnim izračunom tock glede na formule, spisane na podlagi pravlnikov in dodeljevanje sredstev glede na vrednost tocke
 • Postavitev predlog dokumentov (odločbe, pogodbe)
 • Generiranje dokumentov
 • Vključevanje drugih dokumentov na kartico razpisa uporabnika (nekakšen evidenčni karton), namenjeno zlasti zaradi hitrega dostopa do vse dokumentacije
 • Oddajanje delnih poročil in zahtevkov za sredstva
 • Odobravanje, dopolnjevanje zahtevov
 • Poročilni sistem za podporo pri odločanju, izvažanju podatkov za druge servise (MFERAC, interni ERP sistemi), pregled za župana, skupni pregledi
 • Poročila po meri (vaše zahteve, zahteve finančne službe, služb za stike z javnostmi, …)
 • Oddajanje končnih poročil

 

Veliko funkcionalnosti se izkaže predvsem pri razpisih naslednjih let, kjer vlagatelji lahko podatke programov prejšnjih sezon prenašajo v obrazce aktualnega razpisa, če je narava podatkov podobna.

 

7. Kakšen je način objave in kje se aplikacija nahaja?


Na vaši spletni strani ob objavi razpisa v UL objavite le povezavo na tendee.net (npr. obcina.tendee.net, lahko pa tudi kaksna druga domena v okviru obcina.si, npr. razpisi.obcina.si, ki kaže na naše strežnike).
Vse ostalo je stvar aplikacije Tendee, ki se nahaja na naših strežnikih.

 

8. Kako je z varnostjo podatkov?


Podatki so redno varnostno kopirani, kjer zagotavljamo, da je baza podatkov varnostno kopirana vsako uro, priloge in dokumenti pa enkrat dnevno.
Vse podatke vam lahko dostavimo in jih hranite sami.
Ni pa to e-arhiv, ker za potrebe e-arhiva morate infrastrukturo zagotavljati v hiši oz. imeti dogovorjeno s akreditiranim ponudnikom e-arhiva. Lahko se temu tudi prilagodimo.

 

9. Na kakšen način poteka komunikacija s strežnikom Tendee?


Priporočena je uporaba SSL, ki jo na domeni tendee.net proti letnemu plačilu certifikata za poddomeno obcina.tendee.net lahko zagotovimo mi, v primeru lastne domene pa nam morate ustrezni certifikat zagotoviti sami in obračunamo le ustrezno namestitev na naše strežnike.

 

10. Dostop do zgodovinskih podatkov?


Omogočamo zgodovinsko hranjenje podatkov zaključenih razpisiv, ki pridejo prav predvsem pri analizah za nazaj in poenostavitvi vlagateljem pri izpolnjevanju anakih oz. podobnih obrazcev v naslednjih letih.
Za zgodovinsko hranjenje se dogovorimo ob podaljševanju licence in ne predstavljajo visokih stroškov, jih pa priporočamo, saj bistveno olajšajo delo vlagateljem, skrbnikom pa poenostavijo vpogled v stanje prejšnjih let.

Naše ostale aplikacije